مهارت حفظ تمرکز را چطور تقویت کنیم؟

حفظ تمرکز

مهارت حفظ همیشگی تمرکز را با جلوگیری از خستگی کاری می شود تقویت کرد.

خستگی یکی از نتایج عمومی بیشتر کسب و کارهای امروزی هست و جلوگیری از آن و حفظ همیشگی تمرکز، مهارتی است که باید آن را تقویت کنیم..

به عنوان یک کارآفرین ما همیشه این حس را داریم که همه چیز مهم هست در حالیکه می شود کارها را اولویت بندی کنیم.

فرهنگ کنونی کسب و کار، به ما این تصور را داده که باید در هر روز تا آنجا که می‌‌توانیم کار کنیم.

این نوع از تفکر، باعث می شود که ما در پایان روز خسته شده و هیچ انرژی برای کارهای دیگر نداشته باشیم. اثر مخرب دیگر آن هم این است که مشخص کردن وظایف بیش از حد برای یک روز کاری منجر به ناتمام ماندن نیمی یا بیشتر آن وظایف می شود.

در حالیکه اگر برای هر روز کاری، تنها تعداد کمی وظیفه که می‌توانیم به انجام برسانیم، مشخص کنیم،‌ بهتر از آن است که وظایف و اهداف زیادی مشخص کرده و آنها را ناتمام بگذاریم، همچنین در هر روز می توانیم در میان کارها فرصتی را هم به استراحت، تغذیه و تفکر اختصاص دهیم که با این روش بهره وریمان هم بالاتر می رود چراکه ما در هر زمان و در تمامی تصمیم گیریها نیازمند حفظ تمرکز و شناخت وظایف و اهداف اصلی شرکت هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question